Soloboy Mugi wa Nama Koubi Haishin toka Shinaishi Konna ni Oshiri Dakakunain desu kedo!? Weird